Sản phẩm
chất liệu: OPP-MPET-PE (dày 120mic) ép 3 biên 1cm, ép đầu 1cm
chất liệu: OPP-MPET-PE (dày 120mic) ép 3 biên 1cm, ép đầu 1cm
chất liệu: OPP-MPET-PE (dày 120mic) ép 3 biên 1cm, ép đầu 1cm
chất liệu: OPP-MPET-PE (dày 120mic) ép 3 biên 1cm, ép đầu 1cm
chất liệu: OPP-MPET-PE (dày 120mic) ép 3 biên 1cm, ép đầu 1cm
1 - 9 của 9